Zápis do 1.ročníku

Mgr. Klaudie Mašterová  |   261x  |  

Termín zápisu:

Přineste s sebou: rodný list dítěte, občanské průkazy zákonných zástupců (cizinci cestovní pas a povolení k pobytu)

Důležité formuláře:

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – dostupná v MŠ,v kanceláři školy, na našich webových stránkách v záložce dokumenty ke stažení
Informace k odkladu školní docházky:

Ředitelka školy vydá rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky na základě doložení těchto dokumentů:

a) žádosti o odklad školní docházky níže

b) doporučení školského poradenského zařízení

c) doporučení k odkladu odborného lékaře

Pokud tyto dokumenty získáte před termínem konání zápisu, dostavte se do kanceláře školy, kde bude rozhodnutí o odkladu vydáno. V tomto případě se nemusíte se svým dítětem k zápisu dostavit.

Co by mělo vaše dítě umět před vstupem do školy?

 • správně vyslovovat všechny hlásky
 • vyjadřovat se v jednoduchých větách
 • vydržet nad zadaným úkolem, pracovat samostatně alespoň čtvrt hodiny a práci dokončit
 • orientovat se na ploše i v prostoru (nahoře, dole, pod, nad, vpravo, vlevo… )
 • zapamatovat si kratší text (básnička, písnička)
 • pamatovat si detail nebo vlastnost předmětu
 • znát své jméno, bydliště, věk, dny v týdnu
 • umět pozdravit, poprosit, poděkovat
 • hrát jednoduché hry
 • počítat po jedné do deseti
 • znát základní geometrické tvary
 • poznat shody a rozdíly mezi předměty
 • držet správně psací náčiní a správně sedět
 • umět vybarvovat jednoduché tvary a příliš nepřetahovat
 • vystřihovat jednoduché tvary
 • samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, vázat kličku
 • dodržovat hygienu, jíst příborem
 • mělo by mít osvojeny základní pohybové dovednosti (výskok, skok na jedné noze, chytat a házet míč, udržet rovnováhu
 • umět si po sobě uklidit věci
Bezproblémový nástup do první třídy mohou z velké části ovlivnit rodiče tím, že se svým dětem budou maximálně věnovat, budou s nimi rozvíjet řeč, hrát hry, předčítat knížky, zapojí je do drobných domácích prací a budou s nimi trávit co nejvíce času.

Vaše děti potřebují cítit vaši lásku a podporu, ale potřebují důslednost ve výchově a váš pozitivní vzor.

K zápisu se musí dostavit:

 • děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 věku 6 let, pokud jim není povolen odklad
 • děti s odkladem povinné školní docházky na rok 2020/2021
 • děti, pro které rodiče chtějí žádat odklad školní docházky (pro odklad školní docházky je nutné doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře)

K zápisu se mohou dostavit:

 • děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 9. až 31. 12. 2021, pro předčasný nástup do školy musí doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
 • děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 1. do 31. 8. 2022, pro předčasný nástup do školy musí doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Pokud se nebudete moci k zápisu z nejrůznějších důvodů dostavit, je možné domluvit se na náhradním termínu.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE:

Plnění povinností školní docházky je stanoveno v ust. § 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Ředitelka stanovila následující kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky:

1. Škola musí ke vzdělávání přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy

2. Děti s místem trvalého pobytu mimo příslušný školský obvod spádové školy budou přijaty v případě volné kapacity školy.

V případě, že ani po uplatnění kritérií nebude ředitelka školy moci rozhodnout - využije transparentní losování. Losování provede předsedkyně školské rady, zástupce zřizovatele a ředitelka školy za přítomnosti notáře.

Soubory ke stažení

Žádosti o odklad školní docházky
(pdf, 430kb)
Stáhnout soubor
Desatero pro rodiče dětí předškolního roku
(pdf, 208kb)
Stáhnout soubor
Seznam potřeb pro žáka 1.ročníku
(pdf, 424kb)
Stáhnout soubor
Aktuality
Zveřejněno: 30.12.2020
Uzavření sportovišť při ZŠ

Všechna sportoviště jsou do odvolání uzavřena.

Zveřejněno: 15.12.2020
Informace školní jídelny - leden 2021

Všichni zájemci o stravování  v měsíci lednu se musí nejpozději do 31. 12. 2020 do 12,00 hodin ke stravování přihlásit u vedoucí školní jídelny osobně nebo na telefonním čísle 353 925 248. Týká se i příjemců obědů z projektu Obědy do škol.


Zveřejněno: 23.9.2020
Informace o hygienických a protiepidemických pravidlech školy
Zveřejněno: 23.8.2020
Webové stránky

Dnes naše škola spustila nové internetové stránky. 

Zobrazit vše

Virtuální prohlídka

ŠATNY I. STUPEŇ

ŠATNY I. STUPEŇ

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA


ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

KMENOVÁ UČEBNA I. ST.

KMENOVÁ UČEBNA I. ST.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠATNY II. STUPEŇ

ŠATNY II. STUPEŇ

JAZYKOVÁ UČEBNA

JAZYKOVÁ UČEBNA

VELKÁ TĚLOCVIČNA

VELKÁ TĚLOCVIČNA

Dílny

Dílny

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U FYZIKY

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U FYZIKY

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U DÍLEN

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U DÍLEN

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE


ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

UČEBNA VV

UČEBNA VV

KMENOVÁ UČEBNA II. ST.

KMENOVÁ UČEBNA II. ST.

UČEBNA HV I. STUPEŇ

UČEBNA HV I. STUPEŇ

Webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.