Zápis do 1.ročníku

Mgr. Klaudie Mašterová  |   3570x  |  

Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Termín zápisu:

16. dubna 2024 od 14: 00 do 17: 00

17. dubna 2024 od 8: 00 do 10: 00


Přineste s sebou: rodný list dítěte, občanské průkazy zákonných zástupců (cizinci cestovní pas a povolení k pobytu)

Důležité formuláře:

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – dostupná v MŠ, v kanceláři školy, na našich webových stránkách v záložce dokumenty ke stažení

Informace k odkladu školní docházky:

Ředitelka školy vydá rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky na základě doložení těchto dokumentů:

a) žádosti o odklad školní docházky níže

b) doporučení školského poradenského zařízení

c) doporučení k odkladu odborného lékaře

Pokud tyto dokumenty získáte před termínem konání zápisu, dostavte se do kanceláře školy, kde bude rozhodnutí o odkladu vydáno. V tomto případě se nemusíte se svým dítětem k zápisu dostavit.

Co by mělo vaše dítě umět před vstupem do školy?

 • správně vyslovovat všechny hlásky
 • vyjadřovat se v jednoduchých větách
 • vydržet nad zadaným úkolem, pracovat samostatně alespoň čtvrt hodiny a práci dokončit
 • orientovat se na ploše i v prostoru (nahoře, dole, pod, nad, vpravo, vlevo… )
 • zapamatovat si kratší text (básnička, písnička)
 • pamatovat si detail nebo vlastnost předmětu
 • znát své jméno, bydliště, věk, dny v týdnu
 • umět pozdravit, poprosit, poděkovat
 • hrát jednoduché hry
 • počítat po jedné do deseti
 • znát základní geometrické tvary
 • poznat shody a rozdíly mezi předměty
 • držet správně psací náčiní a správně sedět
 • umět vybarvovat jednoduché tvary a příliš nepřetahovat
 • vystřihovat jednoduché tvary
 • samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, vázat kličku
 • dodržovat hygienu, jíst příborem
 • mělo by mít osvojeny základní pohybové dovednosti (výskok, skok na jedné noze, chytat a házet míč, udržet rovnováhu
 • umět si po sobě uklidit věci

Bezproblémový nástup do první třídy mohou z velké části ovlivnit rodiče tím, že se svým dětem budou maximálně věnovat, budou s nimi rozvíjet řeč, hrát hry, předčítat knížky, zapojí je do drobných domácích prací a budou s nimi trávit co nejvíce času.

Vaše děti potřebují cítit vaši lásku a podporu, ale potřebují důslednost ve výchově a váš pozitivní vzor.

K zápisu se musí dostavit:

 • děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 věku 6 let, pokud jim není povolen odklad
 • děti s odkladem povinné školní docházky na rok 2023/2024
 • děti, pro které rodiče chtějí žádat odklad školní docházky (pro odklad školní docházky je nutné doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře)

K zápisu se mohou dostavit:

 • děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 9. až 31. 12. 2024, pro předčasný nástup do školy musí doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
 • děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 1. do 31. 8. 2025, pro předčasný nástup do školy musí doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Pokud se nebudete moci k zápisu z nejrůznějších důvodů dostavit, je možné domluvit se na náhradním termínu.


Co naše škola nabízí svým žákům
Třída plná úkolů - otestujte si, jak jsou vaše děti připraveny pro vstup do 1. třídy
Tělocvična plná úkolů - otestujte si, jak jsou vaše děti připraveny pro vstup do 1. třídy.
Návod ke hře
Kritéria pro přijímání dětí k povinné školní docházce


Informace k odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025

Pokud budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, musíte škole doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa. Formuláře zde a zde .

V případě, že během dubna nebudete moci uvedené dokumenty doložit, podáte škole žádost o přijetí k povinné školní docházce a žádost o odklad doručíte škole dodatečně společně s požadovanými doporučeními.

  

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání, popř. o odkladu povinné školní docházky obdržíte do 30 dnů od zahájení správního řízení. 


Soubory ke stažení

1. Žádost o přijetí k ZV (zápis)
(docx, 33kb)
Stáhnout soubor
2. Žádost o odklad školní docházky
(docx, 41kb)
Stáhnout soubor
3. Doporučení pediatra k odkladu školní docházky
(pdf, 74kb)
Stáhnout soubor
Žádost o odklad
(pdf, 177kb)
Stáhnout soubor
Co by mělo vaše dítě umět před vstupem do školy.
(pdf, 75kb)
Stáhnout soubor
Co naše škola nabízí svým žákům
(pdf, 325kb)
Stáhnout soubor
Desatero pro rodiče dětí předškolního roku
(pdf, 208kb)
Stáhnout soubor
Kritéria pro přijímání dětí k povinné školní docházce
(pdf, 71kb)
Stáhnout soubor
Návod ke hře
(pdf, 52kb)
Stáhnout soubor
Seznam potřeb žáka 1. ročníku
(pdf, 107kb)
Stáhnout soubor
Aktuality
Zveřejněno: 1.7.2024
Rozdělení žáků do 1. tříd 2024/2025
Zveřejněno: 29.5.2024
Změna výše úplaty za školní družinu od 1. 9. 2024
Zveřejněno: 12.9.2023
Obědy do škol 2023/2024

Obědy do škol 2023/2024

Zveřejněno: 2.3.2022
Obavy z války na Ukrajině
Zveřejněno: 13.9.2021
Stalo se Vaše dítě obětí šikany?
Zveřejněno: 3.2.2021
Ombudsman dětem

Ombudsman - video

Zveřejněno: 23.8.2020
Webové stránky

Dnes naše škola spustila nové internetové stránky. 

Zobrazit vše

Virtuální prohlídka

Dílny

Dílny


ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

TOALETY

TOALETY

JAZYKOVÁ UČEBNA

JAZYKOVÁ UČEBNA

MALÁ TĚLOCVIČNA

MALÁ TĚLOCVIČNA

SCHODIŠTĚ

SCHODIŠTĚ

TOALETY

TOALETY

KMENOVÁ UČEBNA

KMENOVÁ UČEBNA

VESTIBUL

VESTIBUL

UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD

UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD

MALÁ TĚLOCVIČNA

MALÁ TĚLOCVIČNA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

KORIDOR

KORIDOR

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U TĚLOCVIČEN

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U TĚLOCVIČEN

MALÁ TĚLOCVIČNA

MALÁ TĚLOCVIČNA

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U TĚLOCVIČEN

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U TĚLOCVIČEN

VELKÁ TĚLOCVIČNA

VELKÁ TĚLOCVIČNA

PODKROVÍ

PODKROVÍ

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

CHODBY

CHODBY

KMENOVÁ UČEBNA I. ST.

KMENOVÁ UČEBNA I. ST.

POČÍTAČOVÁ PRACOVNA

POČÍTAČOVÁ PRACOVNA

ŠATNY

ŠATNY


ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

SCHODIŠTĚ

SCHODIŠTĚ

PODKROVÍ

PODKROVÍ

TOALETY

TOALETY

SCHODIŠTĚ

SCHODIŠTĚ

TOALETY

TOALETY

JAZYKOVÁ UČEBNA

JAZYKOVÁ UČEBNA

RELAXAČNÍ PROSTOR

RELAXAČNÍ PROSTOR

ŠATNY I. STUPEŇ

ŠATNY I. STUPEŇ

KMENOVÁ UČEBNA

KMENOVÁ UČEBNA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA