Zápis do 1.ročníku

Mgr. Klaudie Mašterová  |   2505x  |  

Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Termín zápisu:

18. duben 2023 od 14: 00 - 16: 30 hodin

19. duben 2023 od 8: 00 - 10: 00 hodin


Přineste s sebou: rodný list dítěte, občanské průkazy zákonných zástupců (cizinci cestovní pas a povolení k pobytu)

Důležité formuláře:

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – dostupná v MŠ, v kanceláři školy, na našich webových stránkách v záložce dokumenty ke stažení

Informace k odkladu školní docházky:

Ředitelka školy vydá rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky na základě doložení těchto dokumentů:

a) žádosti o odklad školní docházky níže

b) doporučení školského poradenského zařízení

c) doporučení k odkladu odborného lékaře

Pokud tyto dokumenty získáte před termínem konání zápisu, dostavte se do kanceláře školy, kde bude rozhodnutí o odkladu vydáno. V tomto případě se nemusíte se svým dítětem k zápisu dostavit.

Co by mělo vaše dítě umět před vstupem do školy?

 • správně vyslovovat všechny hlásky
 • vyjadřovat se v jednoduchých větách
 • vydržet nad zadaným úkolem, pracovat samostatně alespoň čtvrt hodiny a práci dokončit
 • orientovat se na ploše i v prostoru (nahoře, dole, pod, nad, vpravo, vlevo… )
 • zapamatovat si kratší text (básnička, písnička)
 • pamatovat si detail nebo vlastnost předmětu
 • znát své jméno, bydliště, věk, dny v týdnu
 • umět pozdravit, poprosit, poděkovat
 • hrát jednoduché hry
 • počítat po jedné do deseti
 • znát základní geometrické tvary
 • poznat shody a rozdíly mezi předměty
 • držet správně psací náčiní a správně sedět
 • umět vybarvovat jednoduché tvary a příliš nepřetahovat
 • vystřihovat jednoduché tvary
 • samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, vázat kličku
 • dodržovat hygienu, jíst příborem
 • mělo by mít osvojeny základní pohybové dovednosti (výskok, skok na jedné noze, chytat a házet míč, udržet rovnováhu
 • umět si po sobě uklidit věci

Bezproblémový nástup do první třídy mohou z velké části ovlivnit rodiče tím, že se svým dětem budou maximálně věnovat, budou s nimi rozvíjet řeč, hrát hry, předčítat knížky, zapojí je do drobných domácích prací a budou s nimi trávit co nejvíce času.

Vaše děti potřebují cítit vaši lásku a podporu, ale potřebují důslednost ve výchově a váš pozitivní vzor.

K zápisu se musí dostavit:

 • děti, které dosáhnou do 31. 8. 2023 věku 6 let, pokud jim není povolen odklad
 • děti s odkladem povinné školní docházky na rok 2022/2023
 • děti, pro které rodiče chtějí žádat odklad školní docházky (pro odklad školní docházky je nutné doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře)

K zápisu se mohou dostavit:

 • děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 9. až 31. 12. 2023, pro předčasný nástup do školy musí doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
 • děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 1. do 31. 8. 2024, pro předčasný nástup do školy musí doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Pokud se nebudete moci k zápisu z nejrůznějších důvodů dostavit, je možné domluvit se na náhradním termínu.


Co naše škola nabízí svým žákům
Třída plná úkolů - otestujte si, jak jsou vaše děti připraveny pro vstup do 1. třídy
Tělocvična plná úkolů - otestujte si, jak jsou vaše děti připraveny pro vstup do 1. třídy.
Návod ke hře
Kritéria pro přijímání dětí k povinné školní docházce


Informace k odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024

Pokud budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, musíte škole doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa. Formuláře zde a zde .

V případě, že během dubna nebudete moci uvedené dokumenty doložit, podáte škole žádost o přijetí k povinné školní docházce a žádost o odklad doručíte škole dodatečně společně s požadovanými doporučeními.

  

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání, popř. o odkladu povinné školní docházky obdržíte do 30 dnů od zahájení správního řízení. 


Soubory ke stažení

1. Žádost o přijetí k ZV (zápis)
(docx, 33kb)
Stáhnout soubor
2. Žádost o odklad školní docházky
(docx, 41kb)
Stáhnout soubor
3. Doporučení pediatra k odkladu školní docházky
(pdf, 74kb)
Stáhnout soubor
Žádost o odklad
(pdf, 177kb)
Stáhnout soubor
Co by mělo vaše dítě umět před vstupem do školy.
(pdf, 75kb)
Stáhnout soubor
Co naše škola nabízí svým žákům
(pdf, 334kb)
Stáhnout soubor
Desatero pro rodiče dětí předškolního roku
(pdf, 208kb)
Stáhnout soubor
Kritéria pro přijímání dětí k povinné školní docházce
(pdf, 71kb)
Stáhnout soubor
Návod ke hře
(pdf, 52kb)
Stáhnout soubor
Seznam potřeb žáka 1. ročníku
(pdf, 107kb)
Stáhnout soubor
Aktuality
Zveřejněno: 13.7.2022
Upozornění - rekonstrukce školy

Upozornění

Zveřejněno: 2.3.2022
Obavy z války na Ukrajině
Zveřejněno: 13.9.2021
Stalo se Vaše dítě obětí šikany?
Zveřejněno: 3.2.2021
Ombudsman dětem

Ombudsman - video

Zveřejněno: 23.9.2020
Informace o hygienických a protiepidemických pravidlech školy
Zveřejněno: 23.8.2020
Webové stránky

Dnes naše škola spustila nové internetové stránky. 

Zobrazit vše

Virtuální prohlídka

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

KMENOVÁ UČEBNA I. ST.

KMENOVÁ UČEBNA I. ST.


ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ


ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U FYZIKY

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U FYZIKY

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

KMENOVÁ UČEBNA II. ST.

KMENOVÁ UČEBNA II. ST.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

JAZYKOVÁ UČEBNA

JAZYKOVÁ UČEBNA

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

ŠATNY I. STUPEŇ

ŠATNY I. STUPEŇ

VELKÁ TĚLOCVIČNA

VELKÁ TĚLOCVIČNA

Dílny

Dílny

ŠATNY II. STUPEŇ

ŠATNY II. STUPEŇ

UČEBNA VV

UČEBNA VV

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U DÍLEN

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U DÍLEN

UČEBNA HV I. STUPEŇ

UČEBNA HV I. STUPEŇ