Obědy do škol 2023/2024

12.září 2023  |   Aktivní projekty  |   Mgr. Lenka Dejlová  |   901x  |  

Karlovarský kraj se rozhodl pro školní rok 2023/2024 vyhlásit dotační program pod názvem „Program v rámci projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025“, který je zřízen za účelem podpory dětí a žáků 


Logo Karlovarského kraje

ze sociálně slabých rodin ve věku 2–26 let (dále jen „děti/žáci“), které navštěvují mateřskou, základní, střední školu (gymnázium, střední odbornou školu a střední odborné učiliště), včetně škol speciálních, a dětem/žákům ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních typu domov mládeže a internátní zařízení, a jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Podpora je realizována formou úhrady stravování v zařízeních školního stravování ve školním roce 2023/2024. Dítě/žák může čerpat školní stravování po celý školní rok za předpokladu, že se nezmění příjmová či sociální situace rodiny, přičemž může do projektu vstupovat průběžně.

Jedná se o formu úhrady stravování v zařízeních školního stravování v tomto školním roce. Zájemci o zapojení do tohoto programu , kteří splňují alespoň jednu z podmínek uvedenou v čestném prohlášení zde a dodají příslušná potvrzení, se se všemi uvedenými dokumenty dostaví do sekretariátu školy. Do projektu je možné vstupovat průběžně během celého školního roku. Čerpání finančních prostředků na školní stravování končí v případě zaniknutí nároku, což je žadatel povinen škole oznámit.Soubory ke stažení

Čestné prohlášení k bezplatnému stravování
(pdf, 219kb)
Stáhnout soubor
Aktuality
Zveřejněno: 29.5.2024
Změna výše úplaty za školní družinu od 1. 9. 2024
Zveřejněno: 12.9.2023
Obědy do škol 2023/2024

Obědy do škol 2023/2024

Zveřejněno: 2.3.2022
Obavy z války na Ukrajině
Zveřejněno: 13.9.2021
Stalo se Vaše dítě obětí šikany?
Zveřejněno: 3.2.2021
Ombudsman dětem

Ombudsman - video

Zveřejněno: 23.9.2020
Informace o hygienických a protiepidemických pravidlech školy
Zveřejněno: 23.8.2020
Webové stránky

Dnes naše škola spustila nové internetové stránky. 

Zobrazit vše

Virtuální prohlídka

JAZYKOVÁ UČEBNA

JAZYKOVÁ UČEBNA

RELAXAČNÍ PROSTOR

RELAXAČNÍ PROSTOR

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

TOALETY

TOALETY

SCHODIŠTĚ

SCHODIŠTĚ

ŠATNY I. STUPEŇ

ŠATNY I. STUPEŇ

SCHODIŠTĚ

SCHODIŠTĚ

VELKÁ TĚLOCVIČNA

VELKÁ TĚLOCVIČNA

KMENOVÁ UČEBNA

KMENOVÁ UČEBNA

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD

UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD

CHODBY

CHODBY

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U TĚLOCVIČEN

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U TĚLOCVIČEN

ŠATNY

ŠATNY

POČÍTAČOVÁ PRACOVNA

POČÍTAČOVÁ PRACOVNA

KMENOVÁ UČEBNA I. ST.

KMENOVÁ UČEBNA I. ST.

SCHODIŠTĚ

SCHODIŠTĚ

VESTIBUL

VESTIBUL

TOALETY

TOALETY

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U TĚLOCVIČEN

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U TĚLOCVIČEN

TOALETY

TOALETY

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

MALÁ TĚLOCVIČNA

MALÁ TĚLOCVIČNA

KMENOVÁ UČEBNA

KMENOVÁ UČEBNA

PODKROVÍ

PODKROVÍ

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Dílny

Dílny

TOALETY

TOALETY

JAZYKOVÁ UČEBNA

JAZYKOVÁ UČEBNA

KORIDOR

KORIDOR


ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

MALÁ TĚLOCVIČNA

MALÁ TĚLOCVIČNA

MALÁ TĚLOCVIČNA

MALÁ TĚLOCVIČNA


ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

PODKROVÍ

PODKROVÍ