Obědy do škol 2023/2024

12.září 2023  |   Aktivní projekty  |   Mgr. Lenka Dejlová  |   528x  |  

Karlovarský kraj se rozhodl pro školní rok 2023/2024 vyhlásit dotační program pod názvem „Program v rámci projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025“, který je zřízen za účelem podpory dětí a žáků 


Logo Karlovarského kraje

ze sociálně slabých rodin ve věku 2–26 let (dále jen „děti/žáci“), které navštěvují mateřskou, základní, střední školu (gymnázium, střední odbornou školu a střední odborné učiliště), včetně škol speciálních, a dětem/žákům ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních typu domov mládeže a internátní zařízení, a jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Podpora je realizována formou úhrady stravování v zařízeních školního stravování ve školním roce 2023/2024. Dítě/žák může čerpat školní stravování po celý školní rok za předpokladu, že se nezmění příjmová či sociální situace rodiny, přičemž může do projektu vstupovat průběžně.

Jedná se o formu úhrady stravování v zařízeních školního stravování v tomto školním roce. Zájemci o zapojení do tohoto programu , kteří splňují alespoň jednu z podmínek uvedenou v čestném prohlášení zde a dodají příslušná potvrzení, se se všemi uvedenými dokumenty dostaví do sekretariátu školy. Do projektu je možné vstupovat průběžně během celého školního roku. Čerpání finančních prostředků na školní stravování končí v případě zaniknutí nároku, což je žadatel povinen škole oznámit.Soubory ke stažení

Čestné prohlášení k bezplatnému stravování
(pdf, 219kb)
Stáhnout soubor
Aktuality
Zveřejněno: 12.9.2023
Obědy do škol 2023/2024

Obědy do škol 2023/2024

Zveřejněno: 13.7.2022
Upozornění - rekonstrukce školy

Upozornění

Zveřejněno: 2.3.2022
Obavy z války na Ukrajině
Zveřejněno: 13.9.2021
Stalo se Vaše dítě obětí šikany?
Zveřejněno: 3.2.2021
Ombudsman dětem

Ombudsman - video

Zveřejněno: 23.9.2020
Informace o hygienických a protiepidemických pravidlech školy
Zveřejněno: 23.8.2020
Webové stránky

Dnes naše škola spustila nové internetové stránky. 

Zobrazit vše

Virtuální prohlídka

UČEBNA HV I. STUPEŇ

UČEBNA HV I. STUPEŇ

KMENOVÁ UČEBNA I. ST.

KMENOVÁ UČEBNA I. ST.


ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U DÍLEN

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U DÍLEN

ŠATNY II. STUPEŇ

ŠATNY II. STUPEŇ

UČEBNA VV

UČEBNA VV

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

JAZYKOVÁ UČEBNA

JAZYKOVÁ UČEBNA

Dílny

Dílny

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

KMENOVÁ UČEBNA II. ST.

KMENOVÁ UČEBNA II. ST.

ŠATNY I. STUPEŇ

ŠATNY I. STUPEŇ

VELKÁ TĚLOCVIČNA

VELKÁ TĚLOCVIČNA


ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U FYZIKY

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U FYZIKY