Základní informace

Mgr. Klaudie Mašterová  |   242x  |  

Jsme základní škola úplná (1. i 2. stupeň), včetně školní družiny a jídelny. Ve škole je zřízena třída pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Škola disponuje třemi tělocvičnami, hřištěm s umělým povrchem a atletickou dráhou a dětským hřištěm s různými herními prvky.

Většina učeben je vybavena interaktivními tabulemi, počítači, notebooky, tablety a novým výškově nastavitelným nábytkem.

Zajišťujeme pro naše žáky mimoškolní zájmovou činnost jednak v rámci školní družiny, jednak v rámci SRZŠ.

Areál školy je umístěn uprostřed města. Vzhledem k výhodné poloze je pro žáky z okolních obcí dostupná autobusová i vlaková doprava.