Školní parlament

Mgr. Klaudie Mašterová  |   2653x  |  

Složení školního parlamentu na školní rok 2022/2023


6. A  - Sofie Hüttnerová, Dariia Valuieva 
6. B - Antonín Rau, Dominika Stará 
7. A - Barbora Kunešová, Diana Topilnycká 
7. B - Hana Schwarzová, Adéla Hladká 
8. A - Šimon Poleno, Sofie Danihelková, Tereza Karafiátová
9. A - Kryštof Schwarz, Michal Bali
9. B - Karolína Pišingerová, Šárka Macků

Plán práce školního parlamentu na školní rok 2022/2023


1) Volba vedení ŠP:

předseda – Kryštof Schwarz, 1. místopředseda – Šimon Poleno, místopředsedové – Karolína Pišingerová, Šárka Macků (celkem má ŠP 15 poslanců)

2)  Tradiční úklidová – bodovací soutěž ŠP: pravidelná kontrola tříd, začátek bodování od 14. 11. 2022, každá zvolená komise ŠP bude hodnotit dva měsíce, hodnotí se maximálně šestkrát v měsíci (pravidelně každý pátek + dva náhodné dny), během dne bodují učitelé (+1,-1), součástí tzv. „spořivá soutěž“ – úkol pro místopředsedkyně, tři nejlepší třídy získají finanční odměnu na školní výlet, termín: do 5/2023, v červnu vyhodnocení.

3)  „Den bez dozoru“ – nový projekt ŠP, pomoc učitelům – využít autority jednotlivých poslanců při dozorech o velké přestávce (parlamentní trička, 1 učitel + 1 poslanec), termín: od 1/2023, vyhodnocení: 3/2023.

4)  ŠP bude vydávat Parlamentní noviny – pravděpodobně čtvrtletník, úkol pro všechny poslance, zodpovědné osoby: Kryštof Schwarz, Šimon Poleno.

5)  Dobročinné akce ŠP – např. možnost spolupráce s REHOSem a Matyášem v Nejdku (vánoční a velikonoční svátky), pokusit se vyjednat sponzorské dary na konkrétní přínosné akce pro naši školu (úkol pro koordinátora a vedení ŠP, vytvořit parlamentní delegace), úkol celoroční (do 6/2023).

6)  Školní jídelna – diskusní odpoledne s vedoucí školní jídelny paní Marií Jarošovou (zajistí koordinátor, termín: 01/2023).

7)  „Dny s velkým D“ – projektové dny, ŠP se zaměří na aktuální témata, která trápí žáky i učitelský sbor, např. používání mobilních telefonů ve třídách, konzumace energetických nápojů, nerespektování slušného chování. První projektový den proběhne v lednu 2023 pod názvem „Den bez mobilního telefonu“ - v únoru společně vyhodnotí ŠP a vedení školy.  

8)  Pozvánka od poslankyně Mgr. Jany Mračkové Vildumetzové: prohlídka Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (výlet do Prahy, úkol pro koordinátora, termín dle dohody).

9)  Společné jednání se školním parlamentem ZŠ Karlovarská, Nejdek – vytvořit delegaci pro schůzku s vedením města a snažit se o propojení obou škol a radnice (úkol pro koordinátora, termín do 2/2023).

 

Plán práce byl konzultován s vedením školy a školním parlamentem jednomyslně schválen 19. 10. 2022.

 

                                       Kryštof Schwarz, předseda ŠP 

                                       Šimon Poleno, 1. místopředseda ŠP 

                                       Jan Tóth, koordinátor ŠP