Školní parlament

Mgr. Klaudie Mašterová  |   3671x  |  

Složení školního parlamentu na školní rok 2023/2024


6. A - Adéla Bali, Elvíra Sazymová
6. B - Nela Kmentová
7. A   - Sofie Hüttnerová, Dariia Valuieva 
7. B - Antonín Rau, Jan Holoubek 
8. A -- Barbora Kunešová, Emma Eschková 
8. B - Hana Schwarzová, Jaroslav Bílek 
9.  - Šimon Poleno, Sofie Danihelková, Tereza Karafiátová

Plán práce školního parlamentu na školní rok 2023/2024


1)      Volba vedení ŠP:

předseda – Šimon Poleno,

místopředsedové – Barbora Kunešová a Hana Schwarzová

celkem má ŠP 15 poslanců

2)      Tradiční úklidová – bodovací soutěž

  • pravidelná kontrola tříd, zahájení soutěže – po rekonstrukci ŠP projedná podmínky – pravidla soutěže, pravděpodobný začátek 12/2023 – 01/2024, „spořivá soutěž“ už zahájena, úkol pro místopředsedkyně, tři nejlepší třídy získají finanční odměnu na školní výlet, termín: do 5/2024, v červnu vyhodnocení.

3)      Dobročinné akce ŠP – např. možnost spolupráce s REHOS a Matyášem v Nejdku (vánoční a velikonoční svátky), pokusit se vyjednat sponzorské dary na konkrétní přínosné akce pro naši školu (úkol pro koordinátora a vedení ŠP, vytvořit parlamentní delegace), úkol celoroční (do 6/2024).

4)      Školní jídelna – diskusní odpoledne s vedoucí školní jídelny paní Marií Jarošovou (zajistí koordinátor, termín: 01/2024).  

5)      „Dny s velkým D“ – projektové dny, ŠP se zaměří na aktuální témata, která trápí žáky i učitelský sbor např. používání mobilních telefonů ve třídách, konzumace energetických nápojů, nerespektování slušného chování. První projektový den proběhne v lednu 2024 pod názvem „Den bez/s mobilního telefonu“ - v únoru obě varianty společně vyhodnotí ŠP a vedení školy.  

6)      Pozvánka od poslankyně Mgr. Jany Mračkové Vildumetzové: Prohlídka Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  - akce proběhla velice úspěšně v dubnu 2023, navázat v letošním školním roce návštěvou PARLAMENTÁRIA  PS  ČR (otevřeno v září 2023, úkol pro koordinátora ŠP).

7)      Společné jednání ŠP s radnicí našeho města – vytvořit delegaci pro schůzku s vedením města a snažit se o propojení školy a radnice, řešit aktuální otázky (úkol pro koordinátora, navázat v rámci prevence na „multidisciplinární tým“) .

Plán práce byl konzultován s vedením školy a školním parlamentem jednomyslně schválen 05. 10. 2023.

                                       Šimon Poleno, předseda ŠP 

                                       Jan Tóth, koordinátor ŠP