Výchovné poradenství

Mgr. Klaudie Mašterová  |   3505x  |  

Výchovné poradkyně 

Poradkyně Kontakt

I.stupeň

Mgr. Irena Mihališinová

724 923 676

II.stupeň

Mgr. Eva Nováková

723 034 370

Plán práce výchovných poradkyň

S čím vám můžeme pomoci?

 • při výchovných a výukových problémech vašich dětí
 • zajistíme spolupráci s dalšími odbornými pracovišti: (PPP, SPC, SVP, logoped, klinický psycholog, neziskové organizace …)
 • při výběru povolání a vyplňování přihlášek
 • poskytneme primární krizovou intervenci

Konzultace pro rodiče, žáky a učitele ve středu od 14: 00 do 15: 00 a kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na tel. číslech VP

Najdete nás v přízemí budovy I. stupně (vchod od Vlnapu) a v prvním patře budovy II. stupně (hlavní vchod).

Co je náplní výchovného poradenství v této oblasti na naší škole?

 • Péče o žáky se specifickými poruchami učení – na základě individuálního vzdělávacího plánu (IVP), na jehož tvorbě se podílejí vyučující, děti i zákonní zástupci, pracovníci PPP společně.
 • Pomoc žákům s výchovnými a výukovými obtížemi při vzdělávání.
 • Péče o nadané žáky.
 • Péče o děti z cizojazyčného prostředí.
 • Poskytování individuálních konzultací v oblasti poradenství – pro rodiče, žáky a pedagogické pracovníky.
 • Doporučení dalších odborných diagnostických pracovišť (pedagogicko- psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče, EEG-biofeedback, metoda One brain aj.).
 • Doporučení odborné literatury z oblasti výchovy a vzdělávání dítěte, volby povolání aj.
 • Vedení dokumentace o žácích s výchovně vzdělávacími obtížemi. Všechny informace jsou důvěrné a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Provádění krizových intervencí a depistáží ve třídách, včasné podchycení žáků, kteří projevují znaky výchovně vzdělávacích poruch a následná práce s nimi, zákonnými zástupci a učiteli.
 • Spolupráce s PPP, SPC, SVP a OSPOD v Karlových Varech, MěP a PČR v Nejdku a OSV v Nejdku.

Spolupracujeme :

Pedagogicko-psychologická poradna

Lidická 38/590 

Karlovy Vary 

Tel.: 353 176 511 

PhDr. Jolana Mižikarová – psycholog

Tel.: 353 176 519, 605 586 168

Mgr. Hana Umaki– psycholog

Mgr. et Mgr. Jana Ščerbová – speciální pedagog 

Tel.: 353 176 513 

Mgr. et Mgr. Šárka Rampasová - speciální pedagog

Tel.: 731 142 097

Mgr. Martina Fialová

Tel.: 353 176 522

SPC Vančurova 83

Karlovy Vary

Tel.: 353 549 172, 739 322 351

Mgr. Hana Švarcová

SPC pro sluchově postižené při ZŠ a MŠ Plzeň, Mohylová 90

338 609 994

Speciálně pedagogické centrum pro děti a žáky s vadami řeči

SPC 
Mozartova 7

Karlovy Vary

Tel.: 351 161 312, 605 941 809

Středisko výchovné péče

SVP

Sportovní 297/28

Karlovy Vary

Tel.: 774 715 266

PhDr. Kristina Červenkovová - vedoucí zařízení, psycholog

UŽITEČNÉ STRÁNKY PRO PRÁCI S DĚTMI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Specifické vývojové poruchy učení a chování :

1. Pro žáky

Kariérové poradenství

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz 

www.stredniskoly.cz

www.mujzivotposkole.cz

Testy k volbě povolání

www.scio.cz

www.ceskaskola.cz

www.vzdelavanionline.cz

www.zkousky-nanecisto.cz 

www.mamenato.cz

Odkazy pro žáky s SPU

www.dys.cz

www.helpnet.cz

www.poruchy-uceni.cz

www.jakdoskoly.cz

www.x-soft.cz

2. Pro rodiče

http://www.sancedetem.cz/cs/index.shtml

http://www.adehade.cz/

http://www.hyperaktivita.cz

http://www.nadanedite.cz/

http://www.jdemedoskoly.cz/skolky

LITERATURA K PROBLEMATICE ADHD :

Neklidné dítě; J. Prekopová, Ch. Schweizerová (Portál 2008)

Rodičovství očima matek neklidných dětí; Kolčárková, Lacinová (Barrister a Principal, 2009)

Zdravá strava pro neklidné a hyperaktivní děti; Speck, Brigitte (CPress)

Aktuality
Zveřejněno: 12.9.2023
Obědy do škol 2023/2024

Obědy do škol 2023/2024

Zveřejněno: 13.7.2022
Upozornění - rekonstrukce školy

Upozornění

Zveřejněno: 2.3.2022
Obavy z války na Ukrajině
Zveřejněno: 13.9.2021
Stalo se Vaše dítě obětí šikany?
Zveřejněno: 3.2.2021
Ombudsman dětem

Ombudsman - video

Zveřejněno: 23.9.2020
Informace o hygienických a protiepidemických pravidlech školy
Zveřejněno: 23.8.2020
Webové stránky

Dnes naše škola spustila nové internetové stránky. 

Zobrazit vše

Virtuální prohlídka

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

VELKÁ TĚLOCVIČNA

VELKÁ TĚLOCVIČNA

KMENOVÁ UČEBNA I. ST.

KMENOVÁ UČEBNA I. ST.


ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

ŠATNY II. STUPEŇ

ŠATNY II. STUPEŇ

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U FYZIKY

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U FYZIKY

UČEBNA HV I. STUPEŇ

UČEBNA HV I. STUPEŇ

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U DÍLEN

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U DÍLEN

JAZYKOVÁ UČEBNA

JAZYKOVÁ UČEBNA

ŠATNY I. STUPEŇ

ŠATNY I. STUPEŇ

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

UČEBNA VV

UČEBNA VV

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

Dílny

Dílny

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

KMENOVÁ UČEBNA II. ST.

KMENOVÁ UČEBNA II. ST.


ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ