Staré pověsti nejdecké aneb O založení Nejdku

9.listopadu 2020  |   3. A  |   Mgr. Lenka Dejlová  |   1016x  |  

Probírali jsme s dětmi v prvouce domov, naši vlast, státní symboly. Učivo jsem obsahově propojila se čtením a slohem. Četli jsme o praotci Čechovi, Libuši a pak i pověst o založení Nejdku. Na základě vlastní fantazie pak děti vytvářely svoji vlastní pověst, pracovaly ve skupinách, víc hlav, víc ví. A protože se dětem dílko vydařilo, rozhodla jsem se o ně podělit i s vámi.

Jak se založil Nejdek

(Ivetta, Adéla, Andrej)

Jednoho dne jeli král, královna a jejich tři děti do zdejších lesů. Bohužel zabloudili a nevěděli, co dělat. Najednou uviděli krásný les a řekli si, že zde postaví velký hrad. A začali pracovat na stavbě hradu. Když byl hrad hotový, postavili kolem i domky. Rozhodli, že zde bude město, a bude se jmenovat Nejdek.

Jednoho dne šli lidé do lesa a spatřili cizí vojáky. Běželi domů a řekli to královi. Král rozhodl, že se budou bránit, a bude válka. Bojovali ze všech sil a vojáci z města Nejdek nakonec válku vyhráli, a tak i dnes stojí město Nejdek a my v něm bydlíme.


O založení Nejdku

(Vítek, Lukáš, Adam, Marek)

Byly obří války. Pasáček šel kolem a uviděl hrad, schoval se do něj. Pasáček si ovšem nevšiml, že v brnění se ukrývají zlí rytíři. Když uslyšel randál, tak se lekl a schoval se do věže. Vtom přišli zlí rytíři.

Pasáček si pomyslel: „ To je můj konec.“ Naštěstí našel klíč a uzamkl se ve věži. Rytíři začali střílet z děl a všude se bojovalo. Z hradu zbyla jen věž. Pasáček zůstal ve věži schovaný.

O sto let později se v okolí začaly stavět hrady, města, vesnice. Hrady z kamení a vesnice s městy ze dřeva. A takhle vzniklo i město Nejdek. Z kamení zde zůstala jen ta věž a v ní zapomenutý pasáček. Dodnes se neví, jestli je pasáček ještě v hradní věži, nebo zda se mu podařilo utéct.


Jak vzniklo město Nejdek

(Kája, Ella, Vanesa, Nansi)

Jednoho dne přišli lidé, kteří si všimli, že je zde hodně lesů a pastvin. Chtěli se tedy zde zabydlet. Sekerami vykáceli stromy a postavili z nich domy a stáje. Sehnali si krávy na maso a mléko a ovce na vlnu. Lidem i zvířatům se zde dařilo, a tak se stavěly další a další domy a nakonec i hrad. Měli co jíst, upletli si z vlny oblečení a bylo jim dobře. Tak po pár letech vzniklo město Nejdek.


Jak vznikl Nejdek

(Daniela, Tomáš, Eliška, Nikola)

Jednoho dne došel král na louku, kde bylo hodně zvěře. Král si řekl, že tady bude naše vlast. A také řekl: „Tady bude náš Nejdek.“ Král a královna se rozhodli, že zde postaví i hrad a hradby. Když vše postavili, rozhodli se, že si vyrobí zbraně. Nakonec šli do války a dlouho bojovali. Hrad i vše kolem ubránili. Když válka skončila, vrátili se do hradu a oslavili vítězství a byli rádi, že mají svůj Nejdek .

Aktuality
Zveřejněno: 12.3.2024
Den otevřených dveří
Zveřejněno: 12.9.2023
Obědy do škol 2023/2024

Obědy do škol 2023/2024

Zveřejněno: 13.7.2022
Upozornění - rekonstrukce školy

Upozornění

Zveřejněno: 2.3.2022
Obavy z války na Ukrajině
Zveřejněno: 13.9.2021
Stalo se Vaše dítě obětí šikany?
Zveřejněno: 3.2.2021
Ombudsman dětem

Ombudsman - video

Zveřejněno: 23.9.2020
Informace o hygienických a protiepidemických pravidlech školy
Zveřejněno: 23.8.2020
Webové stránky

Dnes naše škola spustila nové internetové stránky. 

Zobrazit vše

Virtuální prohlídka

KMENOVÁ UČEBNA

KMENOVÁ UČEBNA

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U TĚLOCVIČEN

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U TĚLOCVIČEN

KMENOVÁ UČEBNA I. ST.

KMENOVÁ UČEBNA I. ST.

TOALETY

TOALETY


ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

SCHODIŠTĚ

SCHODIŠTĚ

ŠATNY

ŠATNY

MALÁ TĚLOCVIČNA

MALÁ TĚLOCVIČNA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Dílny

Dílny

VESTIBUL

VESTIBUL

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U TĚLOCVIČEN

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U TĚLOCVIČEN

TOALETY

TOALETY


ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

RELAXAČNÍ PROSTOR

RELAXAČNÍ PROSTOR

MALÁ TĚLOCVIČNA

MALÁ TĚLOCVIČNA

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

ŠATNY I. STUPEŇ

ŠATNY I. STUPEŇ

VELKÁ TĚLOCVIČNA

VELKÁ TĚLOCVIČNA

TOALETY

TOALETY

MALÁ TĚLOCVIČNA

MALÁ TĚLOCVIČNA

PODKROVÍ

PODKROVÍ

SCHODIŠTĚ

SCHODIŠTĚ

KORIDOR

KORIDOR

TOALETY

TOALETY

UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD

UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD

JAZYKOVÁ UČEBNA

JAZYKOVÁ UČEBNA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

CHODBY

CHODBY

KMENOVÁ UČEBNA

KMENOVÁ UČEBNA

JAZYKOVÁ UČEBNA

JAZYKOVÁ UČEBNA

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

PODKROVÍ

PODKROVÍ

SCHODIŠTĚ

SCHODIŠTĚ

POČÍTAČOVÁ PRACOVNA

POČÍTAČOVÁ PRACOVNA