Projekt MODERNIZACE UČEBEN V BUDOVĚ ZŠ NEJDEK, NÁMĚSTÍ KARLA IV., P.O.

22.září 2022  |   Aktivní projekty  |   Mgr. Lenka Dejlová  |   78x  |  


Projekt MODERNIZACE UČEBEN V BUDOVĚ ZŠ NEJDEK, NÁMĚSTÍ KARLA IV., P.O. je spolufinancován Evropskou unií.

Reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0017540

Celková výše podpory z EU: 9 772 721,53 Kč
Předmětem projektu je rekonstrukce tří učeben ZŠ Nejdek, náměstí Karla IV. - učebny přírodních věd (přírodopis, přírodověda, vlastivěda, zeměpis), informatiky a cizích jazyků. V rámci projektu budou provedeny stavebně technické úpravy učeben a bude pořízeno nové vybavení. Pořízen bude také výtah pro zajištění bezbariérovosti. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků, přírodních věd a informatiky za pomoci moderního vybavení a jeho aplikace do výuky. To bude zajištěno skrze vybavení učebny přírodních věd; informatiky a učebny cizích jazyků. Díky nové dostupné infrastruktuře na základní škole zajistí město Nejdek rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností pro celoživotní učení žákům ZŠ Nejdek. Tak bude žákům značně usnadněna reálná uplatnitelnost na trhu práce.
Aktuality
Zveřejněno: 12.9.2023
Obědy do škol 2023/2024

Obědy do škol 2023/2024

Zveřejněno: 13.7.2022
Upozornění - rekonstrukce školy

Upozornění

Zveřejněno: 2.3.2022
Obavy z války na Ukrajině
Zveřejněno: 13.9.2021
Stalo se Vaše dítě obětí šikany?
Zveřejněno: 3.2.2021
Ombudsman dětem

Ombudsman - video

Zveřejněno: 23.9.2020
Informace o hygienických a protiepidemických pravidlech školy
Zveřejněno: 23.8.2020
Webové stránky

Dnes naše škola spustila nové internetové stránky. 

Zobrazit vše

Virtuální prohlídka


ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE


ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

ŠATNY II. STUPEŇ

ŠATNY II. STUPEŇ

KMENOVÁ UČEBNA II. ST.

KMENOVÁ UČEBNA II. ST.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U FYZIKY

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U FYZIKY

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U DÍLEN

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U DÍLEN

ŠATNY I. STUPEŇ

ŠATNY I. STUPEŇ

UČEBNA VV

UČEBNA VV

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

UČEBNA HV I. STUPEŇ

UČEBNA HV I. STUPEŇ

KMENOVÁ UČEBNA I. ST.

KMENOVÁ UČEBNA I. ST.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

VELKÁ TĚLOCVIČNA

VELKÁ TĚLOCVIČNA

Dílny

Dílny

JAZYKOVÁ UČEBNA

JAZYKOVÁ UČEBNA