Projekt MODERNIZACE UČEBEN V BUDOVĚ ZŠ NEJDEK, NÁMĚSTÍ KARLA IV., P.O.

22.září 2022  |   Aktivní projekty  |   Mgr. Lenka Dejlová  |   195x  |  


Projekt MODERNIZACE UČEBEN V BUDOVĚ ZŠ NEJDEK, NÁMĚSTÍ KARLA IV., P.O. je spolufinancován Evropskou unií.

Reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0017540

Celková výše podpory z EU: 9 772 721,53 Kč
Předmětem projektu je rekonstrukce tří učeben ZŠ Nejdek, náměstí Karla IV. - učebny přírodních věd (přírodopis, přírodověda, vlastivěda, zeměpis), informatiky a cizích jazyků. V rámci projektu budou provedeny stavebně technické úpravy učeben a bude pořízeno nové vybavení. Pořízen bude také výtah pro zajištění bezbariérovosti. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků, přírodních věd a informatiky za pomoci moderního vybavení a jeho aplikace do výuky. To bude zajištěno skrze vybavení učebny přírodních věd; informatiky a učebny cizích jazyků. Díky nové dostupné infrastruktuře na základní škole zajistí město Nejdek rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností pro celoživotní učení žákům ZŠ Nejdek. Tak bude žákům značně usnadněna reálná uplatnitelnost na trhu práce.
Aktuality
Zveřejněno: 29.5.2024
Změna výše úplaty za školní družinu od 1. 9. 2024
Zveřejněno: 12.9.2023
Obědy do škol 2023/2024

Obědy do škol 2023/2024

Zveřejněno: 2.3.2022
Obavy z války na Ukrajině
Zveřejněno: 13.9.2021
Stalo se Vaše dítě obětí šikany?
Zveřejněno: 3.2.2021
Ombudsman dětem

Ombudsman - video

Zveřejněno: 23.9.2020
Informace o hygienických a protiepidemických pravidlech školy
Zveřejněno: 23.8.2020
Webové stránky

Dnes naše škola spustila nové internetové stránky. 

Zobrazit vše

Virtuální prohlídka

MALÁ TĚLOCVIČNA

MALÁ TĚLOCVIČNA

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

KMENOVÁ UČEBNA

KMENOVÁ UČEBNA

ŠATNY I. STUPEŇ

ŠATNY I. STUPEŇ

SCHODIŠTĚ

SCHODIŠTĚ

Dílny

Dílny

VESTIBUL

VESTIBUL

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U TĚLOCVIČEN

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U TĚLOCVIČEN

RELAXAČNÍ PROSTOR

RELAXAČNÍ PROSTOR

KMENOVÁ UČEBNA I. ST.

KMENOVÁ UČEBNA I. ST.

TOALETY

TOALETY

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

SCHODIŠTĚ

SCHODIŠTĚ

POČÍTAČOVÁ PRACOVNA

POČÍTAČOVÁ PRACOVNA

VELKÁ TĚLOCVIČNA

VELKÁ TĚLOCVIČNA

MALÁ TĚLOCVIČNA

MALÁ TĚLOCVIČNA


ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

MALÁ TĚLOCVIČNA

MALÁ TĚLOCVIČNA

KORIDOR

KORIDOR

TOALETY

TOALETY

TOALETY

TOALETY

UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD

UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD

CHODBY

CHODBY


ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

JAZYKOVÁ UČEBNA

JAZYKOVÁ UČEBNA

PODKROVÍ

PODKROVÍ

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

KMENOVÁ UČEBNA

KMENOVÁ UČEBNA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

SCHODIŠTĚ

SCHODIŠTĚ

PODKROVÍ

PODKROVÍ

ŠATNY

ŠATNY

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

JAZYKOVÁ UČEBNA

JAZYKOVÁ UČEBNA

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U TĚLOCVIČEN

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U TĚLOCVIČEN

TOALETY

TOALETY