Posilování třídních kolektivů

17.října 2023  |   Články  |   Mgr. Lenka Dejlová  |   114x  |  

            Nežádoucím jevům je lepší předcházet, proto se žáci ZŠ Nejdek náměstí účastní různých preventivních programů. V měsíci říjnu navštívily 5. ročník preventistky spolku Světlo Kadaň. Činnost této organizace je zaměřena na prevenci rizikového chování (závislosti, šikana, projevy agrese, rasismu apod.).

            

Aktivity realizované na naší ZŠ byly zaměřeny na oblast sociálních vztahů, posílení třídních kolektivů a sebereflexi. Žáci se v rámci zajímavých činností dozvěděli nejen něco o sobě, ale také
o svých spolužácích. I když většina z nich navštěvuje společnou třídu více než čtyři roky, ukázalo se, že o sobě stále mohou zjistit něco nového a překvapivého.

            Setkání bylo vedeno profesionálně, žáci pracovali v přátelské atmosféře. Nebáli se proto otevřeně mluvit o svých zálibách, silných i slabých stránkách, připomněli si důležitost respektování nastavených třídních pravidel. Preventistky vnímaly obě třídy jako dobře fungující kolektivy,
ve kterých si spolužáci projevují vzájemný respekt a důvěru. Jelikož se jednalo o úvodní blok, budeme se těšit na pokračování, které proběhne koncem školního roku. 

Mgr. I. Mihališinová, Bc. D. Bartošáková
Aktuality
Zveřejněno: 12.9.2023
Obědy do škol 2023/2024

Obědy do škol 2023/2024

Zveřejněno: 13.7.2022
Upozornění - rekonstrukce školy

Upozornění

Zveřejněno: 2.3.2022
Obavy z války na Ukrajině
Zveřejněno: 13.9.2021
Stalo se Vaše dítě obětí šikany?
Zveřejněno: 3.2.2021
Ombudsman dětem

Ombudsman - video

Zveřejněno: 23.9.2020
Informace o hygienických a protiepidemických pravidlech školy
Zveřejněno: 23.8.2020
Webové stránky

Dnes naše škola spustila nové internetové stránky. 

Zobrazit vše

Virtuální prohlídka

KMENOVÁ UČEBNA I. ST.

KMENOVÁ UČEBNA I. ST.

UČEBNA HV I. STUPEŇ

UČEBNA HV I. STUPEŇ


ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

Dílny

Dílny

ŠATNY II. STUPEŇ

ŠATNY II. STUPEŇ

KMENOVÁ UČEBNA II. ST.

KMENOVÁ UČEBNA II. ST.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

UČEBNA VV

UČEBNA VV


ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U DÍLEN

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U DÍLEN

ŠATNY I. STUPEŇ

ŠATNY I. STUPEŇ

VELKÁ TĚLOCVIČNA

VELKÁ TĚLOCVIČNA

JAZYKOVÁ UČEBNA

JAZYKOVÁ UČEBNA

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U FYZIKY

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U FYZIKY