Posilování třídních kolektivů

17.října 2023  |   Články  |   Mgr. Lenka Dejlová  |   331x  |  

            Nežádoucím jevům je lepší předcházet, proto se žáci ZŠ Nejdek náměstí účastní různých preventivních programů. V měsíci říjnu navštívily 5. ročník preventistky spolku Světlo Kadaň. Činnost této organizace je zaměřena na prevenci rizikového chování (závislosti, šikana, projevy agrese, rasismu apod.).

            

Aktivity realizované na naší ZŠ byly zaměřeny na oblast sociálních vztahů, posílení třídních kolektivů a sebereflexi. Žáci se v rámci zajímavých činností dozvěděli nejen něco o sobě, ale také
o svých spolužácích. I když většina z nich navštěvuje společnou třídu více než čtyři roky, ukázalo se, že o sobě stále mohou zjistit něco nového a překvapivého.

            Setkání bylo vedeno profesionálně, žáci pracovali v přátelské atmosféře. Nebáli se proto otevřeně mluvit o svých zálibách, silných i slabých stránkách, připomněli si důležitost respektování nastavených třídních pravidel. Preventistky vnímaly obě třídy jako dobře fungující kolektivy,
ve kterých si spolužáci projevují vzájemný respekt a důvěru. Jelikož se jednalo o úvodní blok, budeme se těšit na pokračování, které proběhne koncem školního roku. 

Mgr. I. Mihališinová, Bc. D. Bartošáková
Aktuality
Zveřejněno: 29.5.2024
Změna výše úplaty za školní družinu od 1. 9. 2024
Zveřejněno: 12.9.2023
Obědy do škol 2023/2024

Obědy do škol 2023/2024

Zveřejněno: 2.3.2022
Obavy z války na Ukrajině
Zveřejněno: 13.9.2021
Stalo se Vaše dítě obětí šikany?
Zveřejněno: 3.2.2021
Ombudsman dětem

Ombudsman - video

Zveřejněno: 23.9.2020
Informace o hygienických a protiepidemických pravidlech školy
Zveřejněno: 23.8.2020
Webové stránky

Dnes naše škola spustila nové internetové stránky. 

Zobrazit vše

Virtuální prohlídka

TOALETY

TOALETY


ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U TĚLOCVIČEN

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U TĚLOCVIČEN

TOALETY

TOALETY

JAZYKOVÁ UČEBNA

JAZYKOVÁ UČEBNA


ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

KMENOVÁ UČEBNA

KMENOVÁ UČEBNA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠATNY

ŠATNY

POČÍTAČOVÁ PRACOVNA

POČÍTAČOVÁ PRACOVNA

RELAXAČNÍ PROSTOR

RELAXAČNÍ PROSTOR

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

TOALETY

TOALETY

KMENOVÁ UČEBNA I. ST.

KMENOVÁ UČEBNA I. ST.

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

Dílny

Dílny

SCHODIŠTĚ

SCHODIŠTĚ

MALÁ TĚLOCVIČNA

MALÁ TĚLOCVIČNA

JAZYKOVÁ UČEBNA

JAZYKOVÁ UČEBNA

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U TĚLOCVIČEN

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U TĚLOCVIČEN

SCHODIŠTĚ

SCHODIŠTĚ

TOALETY

TOALETY

PODKROVÍ

PODKROVÍ

SCHODIŠTĚ

SCHODIŠTĚ

UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD

UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD

MALÁ TĚLOCVIČNA

MALÁ TĚLOCVIČNA

KORIDOR

KORIDOR

VESTIBUL

VESTIBUL

CHODBY

CHODBY

KMENOVÁ UČEBNA

KMENOVÁ UČEBNA

PODKROVÍ

PODKROVÍ

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

MALÁ TĚLOCVIČNA

MALÁ TĚLOCVIČNA

VELKÁ TĚLOCVIČNA

VELKÁ TĚLOCVIČNA

ŠATNY I. STUPEŇ

ŠATNY I. STUPEŇ