Kreativní partnerství pro inkluzivní školu

27.září 2017  |   Ukončené projekty  |   Mgr. Klaudie Mašterová  |   1063x  |  

Nevídaná podívaná aneb Záhada lavice F3/4

V rámci projektu Kreativní partnerství pro inkluzivní školu proběhly na naší škole první projektové dny. Žáci ze 7. B poznali uměleckého koordinátora Libora Baláka a měli možnost aktivně a multisenzoricky prožít výuku fyziky.

Cílem projektu je stmelit kolektiv třídy a naučit děti úctě k sobě samým i k ostatním, což je samo o sobě vysokým a velmi hodnotným cílem. Tvůrci projektu však míří ještě dále a přidávají jako bonus popularizaci fyziky mezi žáky.

Pod vedením Libora Baláka a třídní učitelky budou v tomto a příštím školním roce zažívat netradiční formu výuky fyziky, která bude realizována kreativní hrou, při níž budou žáci vedeni k využití vlastních životních zkušeností, tvořivému přístupu, aplikaci školních pouček do reálného světa s konkrétním využitím ve svém životě.

Hlavním výstupem projektu je divadelní hra,, Nevídaná podívaná aneb Záhada lavice F3/4“, na kterou se můžete těšit.

Žáci se budou průběžně zúčastňovat motivačních exkurzí, z nichž první je plánována na prosinec tohoto roku. Třídě 7. B bude umožněno navštívit netradičním způsobem Národní divadlo v Praze, poodhalit roušku tajemství divadelních triků a nahlédnou do technických zázraků Nové scény ND. Svou tvořivost si vyzkouší i v dílně Národního divadla.

Mgr. Markéta Sedláčková

Být, bydlit, obyvatel, ... aneb Netradiční čeština ve 2. A

Již v minulém měsíci jste se dočetli, že je naše škola zapojena do projektu Kreativní partnerství pro inkluzivní školu, který pochází z Anglie, a postupně se do něj zapojily školy v celé Evropě.

Cílem je vzbudit v dětech zájem o vyučování, vytvářet pozitivní klima ve třídě a rozvoj všech klíčových kompetencí, zejména komunikační a sociální. Proto se do tohoto projektu zapojila i naše třída. Již od září se naši žáci pravidelně v projektových dnech setkávají s hercem, scénáristou a divadelníkem Liborem Balákem, se kterým zažívají netradiční hodiny českého jazyka a slohu. Naše společné hodiny trávíme v přírodě, tělocvičně, kině, kde si děti zkouší své vyjadřovací schopnosti.

Dvouleté období trvání projektu bude zakončeno divadelním představením, jehož scénář napíše pan Balák přímo pro naši třídu. A jelikož jsme ve škole, tématem naší inscenace budou vyjmenovaná slova. Už se moc těšíme. V průběhu projektu nás čeká jistě hodně práce, ale i zábavy,

od výroby kostýmů, plakátů, kulis, čtení a učení divadelního textu, jazykových rozcviček, také návštěvy Karlovarského městského divadla, divadélka v Bečově, návštěva bloku profesionální divadelní dílny v budově Národního divadla za účasti divadelní lektorky. V nejbližší době pro vás chystáme krátké vystoupení na Sněhulákiádě 2018.

Na závěr bych chtěla říci, že by se tento projekt nemohl uskutečnit bez podpory rodičů, proto děkujeme všem rodičům našich žáků.

Mgr. Gabriela Půtová

Aktuality
Zveřejněno: 29.5.2024
Změna výše úplaty za školní družinu od 1. 9. 2024
Zveřejněno: 12.9.2023
Obědy do škol 2023/2024

Obědy do škol 2023/2024

Zveřejněno: 2.3.2022
Obavy z války na Ukrajině
Zveřejněno: 13.9.2021
Stalo se Vaše dítě obětí šikany?
Zveřejněno: 3.2.2021
Ombudsman dětem

Ombudsman - video

Zveřejněno: 23.9.2020
Informace o hygienických a protiepidemických pravidlech školy
Zveřejněno: 23.8.2020
Webové stránky

Dnes naše škola spustila nové internetové stránky. 

Zobrazit vše

Virtuální prohlídka

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U TĚLOCVIČEN

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U TĚLOCVIČEN


ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

ŠATNY

ŠATNY

SCHODIŠTĚ

SCHODIŠTĚ

ŠATNY I. STUPEŇ

ŠATNY I. STUPEŇ

TOALETY

TOALETY

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

TOALETY

TOALETY

Dílny

Dílny

JAZYKOVÁ UČEBNA

JAZYKOVÁ UČEBNA

VELKÁ TĚLOCVIČNA

VELKÁ TĚLOCVIČNA

KMENOVÁ UČEBNA I. ST.

KMENOVÁ UČEBNA I. ST.

JAZYKOVÁ UČEBNA

JAZYKOVÁ UČEBNA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA


ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

RELAXAČNÍ PROSTOR

RELAXAČNÍ PROSTOR

PODKROVÍ

PODKROVÍ

TOALETY

TOALETY

CHODBY

CHODBY

VESTIBUL

VESTIBUL

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

SCHODIŠTĚ

SCHODIŠTĚ

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U TĚLOCVIČEN

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U TĚLOCVIČEN

KMENOVÁ UČEBNA

KMENOVÁ UČEBNA

KMENOVÁ UČEBNA

KMENOVÁ UČEBNA

KORIDOR

KORIDOR

POČÍTAČOVÁ PRACOVNA

POČÍTAČOVÁ PRACOVNA

SCHODIŠTĚ

SCHODIŠTĚ

MALÁ TĚLOCVIČNA

MALÁ TĚLOCVIČNA

PODKROVÍ

PODKROVÍ

MALÁ TĚLOCVIČNA

MALÁ TĚLOCVIČNA

TOALETY

TOALETY

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD

UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD

MALÁ TĚLOCVIČNA

MALÁ TĚLOCVIČNA