Kreativní partnerství - podpora vzdělávání romských žáků

1.května 2015  |   Ukončené projekty  |   Mgr. Klaudie Mašterová  |   736x  |   10  |  

Tento projekt je zaměřený na rozvoj motivace a zájmu žáků o vzdělávání, rozvoj klíčových kompetencí a podporu individuálního přístupu k romským žákům vzdělávaným v inkluzivních kolektivech základních škol. Projekt nastaví kreativní výuku vybraných předmětů na naší škole. Bude probíhat v období od 1. 5. 2015 do 31. 3. 2016 v rámci vyučování. Součástí projektu je spolupráce vyučujícího s umělci, kteří se zúčastní výuky a jejichž práce je hrazena z daného projektu. "Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz www.eeagrants.cz , Nadací Karla Janečka www.nadacekj.cz a Roma Education Fund http://www.romaeducationfund.hu/.

Více o projektu: http://www.crea-edu.cz/kreativni-partnerstvi-podpora-vzdelavani-romskych-zaku-0

O aktivitách projektu vás budeme průběžně informovat.

Projekt II. A - Království dědy Mecháčka

Projekt naplňuje výstupy ze školního vzdělávacího programu v oborech Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a svět práce, Člověk a umění a prolíná se předměty Prvouka, Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti.

Aktivita č. 1

 • vycházka do přírody, hledání inspirace
 • setkání s umělkyní a konzultantkou kreativity Monikou Novák - Šubrtovou

Zde www.youtube.com/watch?v=EH888ZkRFW8 si můžete prohlédnout naši první animaci.

A zde www.youtube.com/watch?v=Sv9PyUUt0iE tu druhou, mnohem lepší.

Aktivita č. 2

 • zahájení projektu ve školním roce 2015/16
 • setkání s umělci Matějem Smetanou a Marií Stindlovou (základy animace, hravá cvičení)

Aktivita č. 3

 • vymýšlení postavy a charakteru dědy Mecháčka a jeho kamarádky veverky
 • diskuse v kruhu
 • orientace v místní mapě

Aktivita č. 4

 • společný nákres okolí Nejdku - "Království dědy Mecháčka"

Aktivita č. 5

 • kreativní tvorba postav - loutky dědy Mecháčka a veverky

Aktivita č. 6

 • tvoření a vyprávění vlastních příběhů, obrázková osnova

Aktivita č. 7

 • vycházka do lesa - hledání vhodného místa k tvoření
 • stavba příbytků a přístřešků pro lesní obyvatele
 • animační hrátky v přírodě

Projekt 8. B - Chemické hrátky

Projekt nazvaný Chemické hrátky je realizován ve třídě 8.B v předmětu chemie, zároveň se aktivity prolínají do předmětu český jazyk, občanská výchova, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova. Cílem projektu je propojení světa chemie, chemických vazeb a reakcí se vztahy mezi lidmi. V projektových blocích třída spolupracuje s umělcem, tanečnicí Isabel Cristinou Mendosa Piedrahitou, a chemii se nejen učí, ale sami se stávají chemickými prvky, částicemi hmoty a vznikají mezi nimi nejrůznější vazby. Všechny aktivity jsou postaveny na pohybu vlastního těla. Závěrečným výstupem celého projektu bude pohybové přestavení „ O družném Floriánovi“, kde žáci budou prezentovat chemický svět.

1. setkání

seznámení s umělcem, prezentace, kdo je Isabel, co dělá atd.

hravé pohybové aktivity vedoucí k seznámení s žáky, jejich jmény a zájmy

hra molekuly, pohyb, vazby, sledování vazeb a interakcí mezi žáky ve třídě

cíle projektu, žáci si volí, co chtějí, abychom v projektu dělali

2. setkání

Téma: Složení atomu

pohybové aktivity:

a) žáci se stanou protonem, neutronem, elektronem a vytvářejí atom podle zadání

b) hra na molekuly a sloučeniny, žáci mají na čele napsanou značku prvku a tvoří molekuly např. H 2 O, nebo H 2 SO 4

3. setkání

Téma: Chemické prvky, český a latinský název, značka, protonové číslo

pohybové aktivity:

a) vyjádření značky prvku vlastním tělem

b) pohybová hra, hledání českého a latinského názvu, každý si vylosuje lísteček s názvem prvku a musí se ve třídě najít dvojice např. vodík a hydrogenium. Všechny dvojice se seřadí podle rostoucího protonového čísla a představí svůj prvek pohybem.

c) skupinová aktivita, kdy žáci hledají po třídě rozmístěné obálky, v nich jsou obrázky, vyjadřující, kde se určitý chemický prvek využívá. Cílem je poznat o jaký prvek se jedná, najít jeho značku v periodické tabulce, popř. latinský název

4. setkání

Téma: Periodická soustava prvků, skupiny, periody

činnosti: PC aktivita, vyhledávání informací o významných skupinách prvků v PSP na internetu

kreslení atomů podle skupin a period

pohybová aktivita:

dva týmy, žáci zakreslují prvky na tabuli podle periody, ve které se v PSP nachází, důležité sledovat, aby se prvky neopakovaly. Cestou k tabuli plní žáci úkoly např. říct libovolné číslo ve španělštině.

Aktuality
Zveřejněno: 1.7.2024
Rozdělení žáků do 1. tříd 2024/2025
Zveřejněno: 29.5.2024
Změna výše úplaty za školní družinu od 1. 9. 2024
Zveřejněno: 12.9.2023
Obědy do škol 2023/2024

Obědy do škol 2023/2024

Zveřejněno: 2.3.2022
Obavy z války na Ukrajině
Zveřejněno: 13.9.2021
Stalo se Vaše dítě obětí šikany?
Zveřejněno: 3.2.2021
Ombudsman dětem

Ombudsman - video

Zveřejněno: 23.8.2020
Webové stránky

Dnes naše škola spustila nové internetové stránky. 

Zobrazit vše

Virtuální prohlídka

KORIDOR

KORIDOR

PODKROVÍ

PODKROVÍ

Dílny

Dílny

KMENOVÁ UČEBNA I. ST.

KMENOVÁ UČEBNA I. ST.

RELAXAČNÍ PROSTOR

RELAXAČNÍ PROSTOR

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U TĚLOCVIČEN

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U TĚLOCVIČEN

SCHODIŠTĚ

SCHODIŠTĚ

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U TĚLOCVIČEN

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U TĚLOCVIČEN

UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD

UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD


ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

SCHODIŠTĚ

SCHODIŠTĚ

POČÍTAČOVÁ PRACOVNA

POČÍTAČOVÁ PRACOVNA

KMENOVÁ UČEBNA

KMENOVÁ UČEBNA

ŠATNY

ŠATNY

JAZYKOVÁ UČEBNA

JAZYKOVÁ UČEBNA

TOALETY

TOALETY

VELKÁ TĚLOCVIČNA

VELKÁ TĚLOCVIČNA

TOALETY

TOALETY

MALÁ TĚLOCVIČNA

MALÁ TĚLOCVIČNA

TOALETY

TOALETY

TOALETY

TOALETY

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE


ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

MALÁ TĚLOCVIČNA

MALÁ TĚLOCVIČNA

MALÁ TĚLOCVIČNA

MALÁ TĚLOCVIČNA

KMENOVÁ UČEBNA

KMENOVÁ UČEBNA

CHODBY

CHODBY

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

JAZYKOVÁ UČEBNA

JAZYKOVÁ UČEBNA

ŠATNY I. STUPEŇ

ŠATNY I. STUPEŇ

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

SCHODIŠTĚ

SCHODIŠTĚ

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

VESTIBUL

VESTIBUL

PODKROVÍ

PODKROVÍ