Drážďanské putování

12.prosince 2022  |   Archiv článků 2022/2023  |   Mgr. Lenka Dejlová  |   625x  |  

Adventní doba je spjatá s konáním adventních trhů. Jedny z nejkrásnějších a nejznámějších jsou ty drážďanské a bylo by škoda jejich atmosféru nezažít.

7. prosince vyrazil autobus s žáky sedmých, osmých i devátých tříd naší základní školy do Drážďan, po Lipsku největšího města spolkové země Sasko.  Po přibližně tříhodinové cestě jsme dorazili na místo a vystoupili jsme na nábřeží řeky Labe, kde jsme měli možnost obdivovat nádhernou budovu Semperovy opery. Naše další kroky vedly ke světoznámé galerii Zvinger, ve které jsou vystavena díla starých mistrů a kde je také největší muzeum porcelánu. Navštívili jsme katedrálu Nejsvětější Trojice, největší saský chrám, procházeli jsme kolem Saské akademie umění, na níž nás zaujala střešní kopule, které se podle jejího tvaru přezdívá Zitronenpresse (lis na citrony) a prohlídku historických budov jsme zakončili u evangelického kostela Frauenkirche. Viděli jsme opravdu mnoho krásných starobylých staveb a také jsme se dozvěděli, že většinu nechal pro Drážďany vystavět saský kurfiřt a polský král August II. Silný.

Po procházce a prohlídce místních pamětihodností jsme zamířili na takzvaný drážďanský Stritzelmarkt, největší adventní trh v Drážďanech. Všude se linula vůně svařeného vína a grilovaných klobásek i jiných místních specialit. Lákaly nás stánky plné vánočních ozdob, suvenýrů a dobrot, mezi nimiž samozřejmě nemohla chybět pravá drážďanská štola. Samozřejmě že jsme ochutnali a také nakoupili vánoční dárky. Výlet jsme si užili a domů jsme všichni dorazili v pořádku.

Náš dík patří paní učitelce Bolkové, která pro nás exkurzi zorganizovala. My už se všichni těšíme, že příští rok vyrazíme třeba do Norimberku.

žáci 7. a 8. ročníků